مهدی فرجی (آهوی منی)

هر طرف رو کن و تردید نکن سوی منی

باز در "چشم رس" دیده ی پر سوی منی

تا ابد گر چه عزیزی ولی از یاد مبر

چشم من باشی، در سایه ی ابروی منی

در غمم رفته ای و در خوشی ام آمده ای

چه کنم؟ خوی تو این است؛ پرستوی منی

چشم بادامی و شیرین و خوش و بانمکی

چینی و تازی و ایرانی و هندوی منی

گوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس

شیرها خاطرشان هست که آهوی منی

/ 1 نظر / 18 بازدید
مائده

با عضويت رايگان در گروه اينترنتي آلفا جايزه نقدي دريافت کنيد http://alpha20.mihanblog.com/extrapage/hadiehshop